SCM sraz 1. - 4. 3. 2018

Sraz 1. - 4. března 2018

Trenéři: Iveta Suková, Monika Morawitzová, Veronika Mikulcová

Závodnice: Provazová, Juráková, Muchová, Klusková, Fantová, Brabcová, Krečmerová, Moudrá, Smetanová, Dvořáková M., Dvořáková D., Hrazdirová, Šimo, Zounková

Další sraz v Brně byl provázen nepřítomností některých závodnic či nemocemi nebo zraněními zúčastněných děvčat. Na srazu nebyla přítomna
Pavlíčková Alice z důvodu její preference důležitosti školních povinností a klubové přípravy na závody nad srazem SCM, Tauwinklová Klára onemocněla
chřipkou, Jurečková Veronika se neúčastnila kvůli otřesu mozku, Kostková Lenka odmítla účastnit se srazů pro následující pololetí z osobních důvodů.
Srazu se však účastnila zraněná děvčata z Olomouce, Nicole Juráková s pohmožděným zápěstím a Provazová Michaela s naraženými žebry.
Na tomto srazu se trenérky zaměřily na zlepšení provedení a větší synchronizaci technického týmu, který poprvé poplavou na slovenském závodě
M.E.C. cup na konci března. Starší žákyně pilovaly volný tým a také figury.
Neustále převládá nespokojenost trenéru SCM s nerespektováním důležitosti srazů SCM nad klubovými záležitostmi. Výsledkem je přetěžování děvčat
kvůli vyššímu počtu tréninkových hodin, které nejsou schopné ve svém věku zvládat. Potom nemůže být dosaženo kvalitní práce ze strany SCM.